fb art Følg os på facebook

Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Frivilligrådet


Frivilligrådet rådgiver socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i løsningen af sociale udfordringer. Samt sætter aktuelle spørgsmål om frivillighed til debat.

Frivilligrådet har 12 medlemmer, hvoraf ministeren har udpeget formanden og et medlem. FriSe (landsdækkende medlemsorganisation for frivilligcentre og selvhjælp) og KL (interesse- og medlemsorganisation for landets 98 kommuner) har hver indstillet et medlem. De øvrige otte pladser er blevet besat efter et direkte valg, hvor 110 frivillige organisationer og foreninger har kunnet stemme.

Læs mere her: Frivilligrådet