Skip to main content

Årskalender

Kalender med væsentlige begivenheder i den frivillige sociale verden i Hjørring kommune.

Vil du printe til opslagstavlen så vær opmærksom på, at formatet her er A3. Husk derfor at lægge det store A3 papir i din printer. Vil du skrive ud i normalt A4 format så tilpas indstillinger på din computer, inden du printer:

Har din frivillige sociale organisation, forening eller netværk tiltag eller arrangement, som er relevant for mange i den frivillige sociale verden, så annoncerer Frivilligcenter Hjørring det gerne. Måske på hjemmesiden, måske på facebooksiden – eller begge steder!

Frivilligcenter Hjørring kan også hjælpe med annoncering på HAS: Hjørring Antenneselskab og med opsætning af opslag, foldere mv.

Kontakt Frivilligcenter Hjørring for nærmere aftale.